\n
Logga: Sandéns Security Printing

Säkerhet

Den typ av produkter som vi på Sandéns arbetar med ställer mycket höga krav på säkerhet och säkerheten är en prioriterad fråga som genomsyrar alla aktiviteter på företaget. En stor del av den information och data som är kopplade till produkterna är känslig och måste skyddas mot olika former av intrång och obehörig åtkomst. Känslig information och data måste skyddas i alla steg, såväl när den är i digitalt format som när den blivit tryckt på papper. Detta innebär att den måste vara skyddad före, under och efter produktionen. Av denna anledning påverkar säkerhetsfrågorna alla områden på företaget, från byggnader och personal till IT-system och produktionsrutiner. Säkerhetsrutinerna ses över och uppdateras regelbundet.

Sandéns Security Printing AB är godkända av Lotteriinspektionen och NFC (Nationellt forensiskt centrum tidigare SKL) att trycka lotter med obegränsat vinstvärde. Vi är även godkända av motsvarande myndigheter i flera andra länder såsom tex Norge, Finland, Ryssland och Tjeckien.

Produktsäkerhet

Vi kan erbjuda en lång rad olika säkerhetsdetaljer på våra produkter. Vi kan även bistå med råd och konsultation gällande vilken säkerhetsnivå och vilka säkerhetsdetaljer som är lämpade för olika produkter. Bland de säkerhetsdetaljer som kan erbjudas kan tex nämnas:

  • Säkra skrapapplikationer
  • Olika typer av säkerhetstryck som tex guilloche-mönster, Iris-tryck, mikrotext, lacksymboler, säkerhetstryck på skrapmassa
  • Specialfärger såsom tex termokromiska färger, UV-fluorescerande färger, kemikaliesensitiva färger, blödande färger
  • Säkerhetspapper såsom tex papper som till 100% skyddar mot genomlysning och röntgen, kemikaliesensitivt papper, papper som ej reflekterar UV-ljus
  • Generering och tryckning av variabla koder såsom streckkoder och kontroll-koder för tex vinstverifiering
  • Generering och produktion av speldata med hjälp av avancerad och typgodkänd slumptalsgenerator

Dessutom sker under produktionen en kontinuerlig verifiering av tryckt information med hjälp av streckkodskontroller för att säkerställa att tex korrekt information tryckts, att alla ark i upplagan är tryckta, att inga dubbletter finns osv. Makulatur destrueras i egen destruktionsutrustning och går därefter till återvinning.

Fysisk säkerhet

Lokalerna är omgärdade av staket med concertinatråd samt med låsbara grindar och passager. Lokalerna är försedda med ett skalskydd bestående av larm på samtliga fönster och dörrar, antingen med magnetkontakter och glaskross eller linjedetektorer. Inne i lokalerna kompletteras inbrottslarmet med ett heltäckande system av rörelsedetektorer. Inbrottslarmet är direktuppkopplat till larmcentral via dubbla övervakade linjer. All in och utpassering till/från lokalerna sker via passagesystem som kräver personligt kort/tag.