\n
Logga: Sandéns Security Printing
Medlemskort

Medlemskort

Ett enkelt medlemskort

Medlemskortet består av två delar, en del till medlemmen och en del som behålls för kontroll och uppföljning. Medlemskortet fylls i förhand för enkel hantering av medlemmar, medlemsregister och medlemskort.

Medlemkorten kan självfallet tryckas med föreningsnamn och andra specifika uppgifter.

Information

Kategorier

Biljetter

Dela