Covid-19


Vi märker att även vi blir påverkade av pandemin.

Det är längre leveranstider på vissa råvaror vilket i sin tur kan påverka leveranstiderna och eftersom man ska stanna hemma vid förkylning blir sjukfrånvaron högre än normalt, vilket även detta påverkar leveranstiderna.

Vi gör allt vi kan för att leverera så snabbt vi kan och informerar fortlöpande om leveranser riskerar bli försenade.